Jeśli zdarzy się wypadek lub kolizja

Nikomu nie życzę, ale fakty są takie, że wypadków i kolizji na polskich drogach jest dużo.  Prędzej czy później prawdopodobnie przydarzy się i Tobie. Czego z całego serca nie życzę. Na szczęście, zazwyczaj są to drobne kolizje. Często też nie z Twojej winy. No i właśnie dziś opowiem co zrobić, gdyby taka Ci się przydarzyła.

Co zrobić w przypadku wypadku lub kolizji?

Zgodnie z artykułem 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku (włączyć światła awaryjne, wystawić trójkąt ostrzegawczy),
  3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
  4. powiadomić Policję o zdarzeniu i spisać oświadczenie (formularz „kolizja drogowa-oświadczenie”, który warto mieć w schowku auta). Oświadczenie zawiera dane dotyczące sprawcy, poszkodowanego, świadków zdarzenia, prawa jazdy, numeru polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
  2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce,
  4. dobrze oznakować miejsce wypadku, by nie doszło do następnego zdarzenia, np. przejechania innego pojazdu po ofierze,
  5. ograniczyć przebywanie na jezdni, szczególnie w nocy.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wypadku, zgłoś szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy odpowiedzialnego za szkodę. Potrzebne będzie również przedstawienie spisanego wspólnie oświadczenia.

Co zrobić, gdy sprawca nie ma ważnej polisy OC?

Wypadek i roszczenie zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia możesz dokonać w swoim lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym sprzedającym polisy OC.

Czy można zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela jeśli mam AC?

Szkodę zawsze zgłasza się u ubezpieczyciela sprawcy i on wyznacza swojego likwidatora.

Czy zawsze trzeba wzywać Policję?

Policji nie trzeba wzywać do małych stłuczek, ale o tym decyduje Twoja dobra wola. Wystarczy oświadczenie. Niestety ryzykujesz wtedy, że sprawca potem wycofa się z tego co podpisał na oświadczeniu. Bez protokołu Policji, trudno jest dowieść jego winę.

Masz jakieś pytania? Chętnie odpowiem!

Pozdrawiam. Olga.

Olga jest przedstawicielem PZU S.A.
Zobacz jej stronę http://www.ob-broker.pl

Er betrachtete die juden https://hausarbeithilfe.com/ gleichsam als gegenrasse, als todfeinde der arier

Dodaj komentarz